OUTSORCING STORITEV

V Epromarju imamo z zunanjim izvajanjem (outsourcing) že nekajletne izkušnje,

Kaj je zunanje izvajanje – outsourcing?

Beseda outsourcing se v poslovnem svetu pojavlja že kar nekaj časa. Pravega slovenskega izraza za to ni in je še najbolj primeren opisni prevod.

Razlage te besede v literaturi govorijo o:

 • nakupu izdelka ali storitve, namesto da ta izdelek narediš sam ali storitev oddelaš sam;
 • pogodbeni oddaji del, ki v podjetju niso primarna dejavnost in so neprofitna, zunanjemu izvajalcu, ki je specializiran za ta dela;
 • delegiranju upravljanja nekaterih poslovnih procesov v podjetju zunanjemu izvajalcu, ki je specializiran za takšno upravljanje.

Pri tem je treba poudariti, da to ne pomeni tudi delegiranja odgovornosti za poslovanje podjetja.

Zakaj zunanje izvajanje?

Vedno se pojavi vprašanje, zakaj bi se neko podjetje sploh odločilo za zunanje izvajanje in z nami sklenilo pogodbeni odnos. Zagotovo vas lahko privabimo z naslednjimi odgovori:

 • osredotočenje na primarno dejavnost podjetja;
 • znižanje stroškov poslovanja in njihovo obvladovanje;
 • manjša odvisnost od lastnega kadra;
 • pomanjkanje internih znanj;
 • boljši nadzor nad stroški;
 • manjše začetne naložbe za vzpostavitev določenih potrebnih dejavnosti;
 • sprememba fiksnih stroškov v variabilne;
 • uporaba trenutno najboljših rešitev, ki so dostopne na trgu.

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/dreblu02/domains/epromar.si/public_html/profiles/wilson/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52